Как да намерите GUID на твърд диск и том в Windows 10

Дисковете и томовете в Windows 10 имат уникален идентификатор, наречен GUID. Ако трябва да намерите GUID на диск или том в Windows 10 и предпочитате най-лесния възможен начин, можете да използвате инструмента Diskpart и проста команда PowerShell. Изпълнението на горните команди няма да доведе до загуба на данни. Можете да ги стартирате на системния диск, докато той все още се използва.

Как да намерите GUID на твърдия диск

Ако трябва да намерите GUID за външния твърд диск или този, който се използва в момента, отворете командния ред като администратор и въведете следните команди:

  1. Diskpart - Стартирайте инструмента.
  2. list disk - Показва списък на всички свързани в момента устройства.
  3. select disk 1- Изберете устройството, от което се нуждаете. На снимката се вижда, че имам две от тях. Избрах номер 1 за външния твърд диск.
  4. uniqueid disk - Показва кода (ID) на твърдия диск.

Разберете идентификатора на диска чрез CMD

Как да намерите GUID на том

Ако трябва да намерите GUID на тома, отворете PowerShell като администратор и въведете командата:

  1. GWMI -namespace root\cimv2 -class win32_volume | FL -property DriveLetter, DeviceID

Разберете идентификатора на тома чрез PowerShell