Обяснение: Какви са тези файлове User32.dll, Hal.dll, Kernel32.dll?

Нека да разгледаме кои системни файлове Hal.dll, Kernel32.dll, User32.dll са в Windows. Тези файлове са част от динамични връзки, които работят в тандем за изпълнение на задачи. С други думи, те са Win32 API DLL. Файловете се намират в директорията System32. Ако имате 64-битова операционна система Windows, те могат да бъдат в директорията SysWOW64. Това са системни файлове и не трябва да ги изтривате, премествате или компресирате.

Какво представлява файлът User32.dll?

User32.dll - Библиотека или функции, свързани с потребителския и потребителския интерфейс (Библиотека или функции, свързани с потребителския и потребителския интерфейс). Този файл съдържа функциите на Windows API, свързани с потребителския интерфейс. Например, когато минимизирате и максимизирате прозорец, направете екранна снимка на бутона PrintScreen, разтегнете прозореца и т.н.

Какво е файл Hal.dll?

Hal.dll - слой за абстракция на хардуер . Системата Winodws контролира цялото оборудване, свързано към вашия компютър или лаптоп. Факт е, че Windows не контролира директно оборудването, а го прави чрез така наречения слой "Layer". Поради тази причина може да забележите, че когато някои устройства са свързани, нищо не се показва и не са в ход обаждания, свързани с това устройство. HALе слоят, който се намира между хардуера и останалата част от операционната система. Hal.dll включва ниски хардуерни функции, които ОС може да извика с помощта на DLL. Това от своя страна подобрява безопасността. Понякога може да срещнете син екран на грешка при смърт „HAL INITIALIZATION FAIL 0x0000005C“. Това означава, че едно от устройствата не е успяло да се стартира правилно.

Какво е файл Kernel32.dll?

Kernel32.dll - Библиотека за свързване с централната част на операционната система (Библиотека за комуникация с централната част на операционната система). В Windows някои библиотеки, като Kernel32.dll, се зареждат в паметта при стартиране на компютъра. За какво е? Необходимо е да се управлява паметта, базирана на Win32 API, и да се извършват операции за въвеждане / извеждане ( I / O ), създаване на процеси и нишки и функции за синхронизация. Например, това е прекратяване на програма, преброяване на файлове в директория, изчисляване на дисково пространство и т.н. Съществува една често срещана грешка, свързана с файловете Kernel32.dll, „Входната точка на процедурата не е намерена в DLL“, която вече описах.