Активирайте, деактивирайте предотвратяването на изпълнението на данни (DEP) в Windows 10/8/7

Data Execution Prevention или DEP е функция за защита, въведена в Windows Vista. Той може да помогне за предотвратяване на вируси и други заплахи за сигурността да повредят компютъра ви. DEP може да защити вашия компютър чрез програми за наблюдение, за да поддържа системната памет да работи безопасно. Ако дадена програма се опита да стартира (известен също като изпълним) код от паметта по неправилен начин, DEP затваря програмата. Понякога поради тази забрана могат да възникнат различни грешки при стартиране на приложения или игри. Затова ще анализираме как да деактивираме и активираме предотвратяването на изпълнение на данни (DEP) в Windows 10/8/7.

Деактивирайте предотвратяването на изпълнението на данни

За да деактивирате DEP, отворете командния ред като администратор и въведете следната команда, след което рестартирайте компютъра си, за да влязат в сила промените.

  • bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff

Деактивирайте DEP на Windows

Активирайте предотвратяването на изпълнението на данни

За да включите DEP отново, отворете командния ред като администратор и въведете командата.

  • bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn

Активирайте DEP за Windows