Как да активирам UWP File Explorer на Touch Explorer в Windows 10

Изминаха повече от година и половина от пускането на Windows 10. Microsoft се стреми да направи цялото приложение универсално UWP и да разшири магазина на Windows и да го вгради в системата UWP. По този начин могат да се използват универсални приложения, независимо дали на компютър или на мобилно устройство с Android или iOS. Този път Microsoft ни предлага UWP за touch Explorer, за да бъдем по-точни - ново универсално приложение за Explorer в Windows 10, така нареченият File Explorer.

Как да активирам UWP touch Explorer в Windows 10

Тази игра е в процес на разработка, но ние можем да я включим. Щракнете с десния бутон върху работния плот> Ново > Пряк път .

Създайте нов пряк път

Копирайте и поставете следния код:

  • explorer shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App

След това дайте произволно име, например: Сензорен проводник.

Поставете местоположение за пряк път


Намерете прекия път, който създадохме на работния плот, и го стартирайте.

File Explorer UWP

По този начин получихме скрит изследовател в Windows 10, който е много удобен за сензорни екрани и устройства.

Докоснете UWP Explorer