Как да актуализирам антивируса на Windows Defender

Всички антивирусни продукти се актуализират автоматично всеки ден и не бива да се притеснявате за старата база данни с подписи. Антивирусът на Windows Security в Windows 10 може да се забие и да не се актуализира, бутонът за проверка за актуализации може да стане некликваем. Всеки има свои собствени причини да актуализира ръчно Windows Defender. Този урок е за това как да актуализирате вградения антивирус в Windows 10 чрез CMD командния ред.

Изпълнете командния ред като администратор и въведете командата по-долу:

  • "%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -SignatureUpdate

Съветникът ще търси нови актуализации на антивирусна база данни, ще ги изтегли и инсталира.

актуализирайте Windows Defender чрез CMD


Не забравяйте, че базите данни на вградения антивирус могат да се актуализират ръчно. Отиди на Windows Security > Virus & Заплаха защита > Virus & Заплаха Updates защита > Проверка за актуализации .

провери за обновления