csrss.exe: Какво представлява този процес и представлява ли вирус в Windows?

Ако отворите диспечера на задачите на Windows, можете да видите процеса csrss.exe или дори няколко. Това е файл за изпълнение на клиент-сървър и е част от операционната система Windows, намираща се в папката System32. И така, какво е това csrss.exe? Как да разберете дали е вирус или не? Защо от време на време консумира висока употреба на процесора в Windows 10/8/7?

Какво представлява csrss.exe или процесът на изпълнение на клиент-сървъра

Процесът на клиентския сървър има дълга история. До 1996 г. процесът контролира цялата графична подсистема, докато в момента е ограничен до няколко критични процеса, като изключване на Windows и стартиране на конзолата на Windows. CSRSS означава клиентска / сървърна подсистема за изпълнение и трябва да работи непрекъснато. Преди това по време на изпълнението на клиентския сървър се използваше командния ред, но от старта на Windows 7 функцията на този процес е ограничена до стартиране на процеса conhost.exe, който от своя страна извиква командния ред.

Възможно ли е да се прекрати процесът csrss.exe?

Понастоящем процесът csrss.exe има ограничена функционалност за системи с Windows, но тази ограничена функционалност е критична. Не можете да убиете процес и принуждаването му ще направи системата неизползваема. Той може да изключи компютъра ви автоматично и да ви покаже син екран. Този процес обаче няма причина да прекалява със системните ресурси и тъй като работи във фонов режим, не бива да ви притеснява.

Csrss.exe вирус ли е?

Оригиналният процес csrss.exe се намира в директорията C: \ Windows \ System32 . Ако файлът не е по предназначение , това може да е вирус или злонамерен софтуер, който използва същото име. Това може да стане, като щракнете с десния бутон в диспечера на задачите на „ Процес на изпълнение на клиент-сървър “ и изберете „ местоположение на отворен файл “. Такива процеси могат да бъдат няколко и всички те трябва да са на едно място. Трябва да се отбележи, че ако процесът csrss.exe причинява висока употреба на процесора, това може да е вирус. Ако описанието на процеса не съответства на данните по-долу, тогава трябва да обърнем внимание на тази точка. Подробностите за csrss.exe са както следва:

  • Описание на файла - процес на изпълнение на клиент-сървър .
  • Име на продукта на приложението - Операционна система Microsoft Windows.
  • Авторско право - Microsoft Corporation. Всички права запазени.
  • Размер - 17,3 KB.
  • Език - руски (Русия).
  • Оригиналното име на файла е csrss.exe.

Сканирайте системата с антивирусен скенер. Можете също да изпратите този файл на Virustotal.

csrss.exe процес